Terminy rekrutacji do klas pierwszych

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów
do I klas publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Orzesze na rok szkolny 2019/2020

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

05.08.2019r. – 09.08.2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

12.08.2019r. – 14.08.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.08.2019r. o godz. 14:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

20.08.2019r. – 22.08.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23.08.2019r. o godz. 14:00