Rekrutacja do klas I

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia
na rok szkolny 2017/21019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze
terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I uczniów spoza obwodu szkoły są następujące:

Lp

Rodzaje czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

06.08.2018 r. – 14.08.2018 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16.08.2018 r. – 17.08.2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20.08.2018 r.  o godz. 14.00

4

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21.08.2018 r. – 23.08.2018 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.08.2018 r.  o godz. 14.00.